Verklaring gegevensbescherming

STILL verplicht zich om bij de omgang net en de verwerking van uw gegevens de geldende wettelijke voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens in acht te houden.