Kies een andere taal om inhoud voor uw locatie te zien:

Advies

Deskundig advies voor de toekomst

Efficiënte processen, samenwerkende vloten en winstgevend toepassen van nieuwe technologieën: deskundig advies is altijd een troef geweest op het gebied van de intralogistiek. STILL klanten waarderen dit vanaf het eerste uur. Hans Still, de oprichter van het bedrijf, beloofde niet alleen snelle assistentie, maar ook een diepgaand en deskundig advies - en daar heeft hij voor gezorgd! Zijn succesformule omvat transparantie, een oplossingsgerichte aanpak, deskundigheid en individualiteit. Sinds 2017 bieden de intralogistieke experts van STILL op basis hiervan intralogistieke adviezen aan, die veel verder gaan dan het gebruikelijke adviesniveau.

Uitmuntend advies en op maat gesneden oplossingen

In de loop van een eeuw heeft STILL, op basis van individueel advies, voor elke uitdaging in de wereld van steeds complexere goederenbewegingen op maat gesneden en innovatieve oplossingen voor het gehele productassortiment geleverd. Al aan het einde van de jaren '40, toen Hans Still een van zijn eerste grote orders ontving, was zijn aanpak om zijn klanten op basis van hun individuele behoeften te adviseren en een oplossing op maat aan te bieden. De elektrische kar EK 2000 voor de Deutsche Bundesbahn, de West-Duitse staatsspoorwegmaatschappij; smal, wendbaar en flexibel, was het resultaat van intensief onderzoek en een perfecte match met de beperkte ruimte op de perrons en in de laadsporen.

"Kan niet" - bestaat niet bij STILL:
Individuele oplossingen hebben uitstekend advies nodig

Met de verandering in de logistiek veranderen ook de behoeften van de klanten. En omdat klantgerichtheid altijd al een prioriteit is geweest bij STILL, is de groeiende portefeuille van STILL ook voortdurend in ontwikkeling. Voertuigconcepten en adviezen zijn meer en meer gericht op industrie- en klantspecifieke processen. Dit resulteert bijvoorbeeld in producten zoals het 'modulair systeem' voor trucks. Onze uitgebreide en diepgaande kennis van de industrie- en klantprocessen stelt STILL in staat om trucks te configureren die precies aan de eisen voldoen. De STILL product- en systeemadviseurs werken samen met de klant aan de perfecte combinatie van truck- en systeemcomponenten. Mocht een klant specificities wensen die niet in het standaardportfolio opgenomen zijn, dan worden individuele klantenopties aangeboden.

 

Liever goed geadviseerd dan snel verkocht

Expertise en vertrouwen zijn de basis

Wanneer verkopers adviseurs worden en servicemonteurs betrouwbare assistenten, wordt de basis gelegd voor een sterk, betrouwbaar partnerschap - lang na de ondertekening van het contract. Naast de hoge kwaliteit van het advies is ook de uitgebreide vakkennis van de STILL servicetechnici doorslaggevend voor dit sterke partnerschap. Al in 1947 stuurde Hans Still de eerste servicewagens op pad. Vandaag de dag is de kennis van onze technici over de processen en eisen van hun klanten nog steeds een van de sterkste drijfveren voor op behoeften gebaseerde oplossingen. Het genereert vertrouwen en levert vooral commercieel succes op voor onze klanten.

STILL beseft al vroeg hoe belangrijk de kennis van de servicetechnici is voor een optimaal advies - ze staan immers zeer dicht bij de processen en uitdagingen van de klanten.

Degelijk advies verlaagt de kosten en bevordert de groei

Efficiënte processen zijn één van de hoekstenen van economisch succes. En goed advies loont vooral hier. Want oplossingen zijn op de lange termijn succesvol als in de planningsfase rekening wordt gehouden met individuele processen en industrienormen en als er wordt geanticipeerd op toekomstige eisen. Het voorbeeld van Lufthansa Technik Logistik Services laat zien waarom dit zo belangrijk is: elk vliegtuigtype heeft zijn onderdelenlogistiek met tienduizenden verschillende onderdelen. Op basis van een diepgaand advies, analyse en ontwerp door STILL wordt het operationele magazijnbeheer gecentraliseerd, wat onder andere leidt tot kortere aanvoerroutes en lagere huurkosten. Het samenspel van de modernste en meest efficiënte magazijntechnologieën garandeert ook de stipte levering van de vliegtuigonderdelen voor de nieuwe Airbus A350. Het nieuwe onderdelenmagazijn stelt ons in staat om flexibel te reageren op variërende bestelhoeveelheden", vat Oliver Hartung-Senger, Hoofd Centrale Taken en Projecten, samen.


Volledig verhaal lezen →

Goed advies is een vak dat je het beste aan de professionals over laat.

Intralogistiek advies: Een "product" met toegevoegde waarde

De ontwikkeling van logistieke concepten zoals die van Lufthansa Technik Logistik Services vereist een transparant en duidelijk gestructureerd advies. De focus ligt altijd op de vraag wat de klant wil bereiken in zijn logistiek. Van de efficiënte inzet van middelen en de reductie van complexiteit tot een optimale capaciteitsbenutting, de wensen zijn hier net zo individueel als de inzetprofielen van de respectievelijke bedrijven.

 

Advies als een onafhankelijke service

STILL biedt al enkele jaren consultancy als een onafhankelijke service aan. Het team van STILL Intralogistics Consulting brengt zijn expertise op tafel wanneer klanten meer willen dan alleen product- of systeemadvies: oplossingen die grote delen van het bedrijf bestrijken en alle elementen van de materiaal- en informatiestromen koppelen aan een intelligent en efficiënt logistiek concept. Want hoe complexer intralogistieke processen en magazijnwerelden worden, hoe groter de behoefte aan advies - en hoe rendabeler het is. Vooral omdat het begrip van de intralogistiek de laatste jaren fundamenteel is veranderd en het een steeds belangrijkere sleutelfactor voor zakelijk succes wordt. De verwachtingen van intralogistieke oplossingen zijn navenant hooggespannen.

Beratung

In vier stappen naar succes.

Cijfers, gegevens, feiten - van het verzamelen van gegevens tot het op maat gemaakte concept

STILL vertrouwt op een vierstappenaanpak in de consultatie. De eerste stap is altijd het verwerven van data - het succes van het project hangt af van de kwaliteit van de data. De tweede stap is de uitgebreide analyse als betrouwbare basis voor de planning. Hier wordt het verbeteringspotentieel zichtbaar, waarop de verdere planning is gebaseerd. In de derde stap - de optimalisatie - gaat het erom de bestaande logistieke processen te optimaliseren en perfect aan te passen aan de algemene omstandigheden, zodat de huidige en toekomstige behoeften worden gedekt. De afsluitende vierde stap is het bedenken en formuleren van een oplossing op maat, waarbij aspecten als de selectie van geschikte stellingen- en transportsystemen en de ontwikkeling van magazijnindelingen en automatiseringsconcepten aan de orde komen".

Am Ende einer Intralogistikberatung steht ein effizientes Lagerlayout, bei dem alle Aspekte perfekt ineinandergreifen.
Intralogistiek advies resulteert in een efficiënte magazijninrichting waarbij alle aspecten naadloos op elkaar aansluiten.

Duidelijkheid en transparantie als basis voor succesvol advies

Het STILL intralogistiek adviesteam behandelt jaarlijks een twintigtal internationale adviesprojecten. Klanten profiteren van hun uitgebreide ervaring en competentie op het gebied van procesoptimalisatie, route- en magazijnplanning en automatisering. STILL Intralogistics Consulting analyseert processen, eisen en mogelijkheden in nauwe samenwerking met de relevante personen ter plaatse. Transparantie en duidelijkheid hebben hier de hoogste prioriteit. "We ontwikkelen alleen concepten waarvan we absoluut overtuigd zijn van de haalbaarheid en het succes op lange termijn. De doelstellingen van onze klanten, maar ook de algemene voorwaarden en realistische mogelijkheden van hun organisatie spelen een doorslaggevende rol", legt Marina Hein, hoofd van Intralogistics Consulting bij STILL, uit.

 

Vijfenzeventig procent van alle projecten heeft betrekking op automatisering

Automatisering is de megatrend in de huidige adviesprojecten. Driekwart van alle projectaanvragen bij STILL betreft nu de evaluatie van automatiseringsmogelijkheden voor klanten. Een feit dat laat zien dat de toekomst ligt in digitaal gestuurde, interne processen - iets waar alle experts het over eens zijn. In het tijdperk van industrie 4.0 moet toekomstvastheid vandaag de dag kunnen aantonen hoe digitale magazijngegevens en interne fysieke logistieke processen kunnen worden gecombineerd om de best mogelijke toegevoegde waarde te ontketenen en hoe geautomatiseerde en autonome systemen kunnen worden geïntegreerd in de bestaande werkomgeving. Concreet betekent dit "het creëren van de voorwaarden vandaag de dag, zodat klanten in staat zijn om automatiseringselementen in hun procesorganisatie te integreren zoals dat in de toekomst nodig is", legt Marina Hein uit.

Beratung

Digitale oplossingen als waardeverhogende aanvulling op degelijk advies

Naast optimalisatie door middel van automatisering zorgen intelligente softwaretools ook voor economisch succes. Terwijl het intralogistieke advies op procesniveau doorslaggevende mogelijkheden identificeert, bieden krachtige webapplicaties zoals STILL neXXt vloot klanten de mogelijkheid om hun truckvloot zelfstandig te optimaliseren. In het digitale tijdperk kunnen bedrijven dergelijke hulpmiddelen gebruiken om hun vloot te allen tijde en vanaf elke locatie in de gaten te houden. Op basis van duidelijk voorbereide informatie kunnen de trucks optimaal worden ingezet, overcapaciteiten worden vermeden en servicemaatregelen zo goed mogelijk worden gepland, afhankelijk van de productieprocessen. Om ervoor te zorgen dat klanten niets missen, worden ze er door meldingsfuncties automatisch aan herinnerd wanneer bepaalde kostenlimieten of deadlines worden overschreden. Beide elementen - procesoptimalisatie door de adviseurs en truckparkoptimalisatie door digitaal zelfmanagement" van de trucks - zorgen er op intelligente en betrouwbare wijze voor dat klanten duurzaam kunnen profiteren van de technische expertise en technologische knowhow van STILL. Een succesverhaal met toekomst".


Deskundig advies door STILL

Heeft u vragen? U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.