Kies een andere taal om inhoud voor uw locatie te zien:

Intralogistiek advies

Systematische optimalisatie voor uw intralogistiek

Intralogistieke oplossingen zijn niet van de plank verkrijgbaar.

Elk magazijn is zo individueel als zijn behoeften.

Onze adviesproducten zijn systematisch gestructureerd en bestrijken de essentiële gebieden van de intralogistiek: Procesoptimalisatie, magazijnplanning, routetreinadvies, automatiseringsadvies en optimalisatie van de vloot.

STILL Intralogistics Consulting werkt nauw met u samen om een holistisch concept te ontwikkelen voor de optimale stroom van materialen en informatie in uw magazijn. Als resultaat krijgt u concrete aanbevelingen voor actie voor de implementatie van realistisch uitvoerbare en toekomstbestendige oplossingen.

Wij krijgen een volledig inzicht in uw individuele uitdagingen en ontwikkelen op basis daarvan een oplossing die op u is afgestemd en waarmee u een hoge mate van economische efficiëntie kunt bereiken.


 • Het potentieel voor optimalisering vaststellen - voor magazijnen, vloten en processen
 • Minimaliseren van kosten voor vervoer, opslag en behandeling
 • Identificeer het automatiseringspotentieel van uw logistieke processen
 • De basis leggen voor een slanke materiaalvoorziening


Intralogistiek adviesaanvraag

 • Efficiënt gebruik van middelen
 • Efficiënte materiaal- en informatiestroom
 • Vermindering van de complexiteit
 • De capaciteit ten volle benutten
 • Automatiseringsmogelijkheden bepalen

Wilt u het potentieel van uw intralogistiek ontdekken? Wij adviseren u ter zake. Neem gewoon contact met ons op en wij zorgen voor uw aanvraag.

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Adviesdiensten voor uw intralogistiek in één oogopslag

De intrede in systematische intralogistieke optimalisatie

Magazijnplanning

Holistische concepten voor bestaande en nieuwe magazijnprojecten

Magazijnplanning is holistisch en kan verschillende aspecten omvatten, afhankelijk van uw behoeften, van de efficiënte opslag van uw goederen in geschikte stellingsystemen, tot het transport van goederen met geschikte industriële vrachtwagens, sleeptreinen en automatiseringsoplossingen, tot de controle met behulp van innovatieve softwareoplossingen.

Het resultaat is een holistisch magazijnconcept voor opslag, handling, orderverzamelen en transport, alsmede een procesbeschrijving voor uw materiaal- en informatiestroom.

Magazijn advies

 • Magazijnanalyse (omzet- en voorraadanalyse)
 • Ontwikkeling van verschillende opslag- en transportlay-outs
 • Dimensionering van het magazijn (capaciteit, voorraadrotatie - en prestaties)
 • Proces- en lay-outontwerp
 • Concept vervoer/materiaalstroom
 • Facultatief: specificatie, opstelling van aanbestedingsdocumenten, uitvoering van het project
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Procesoptimalisatie

Uw magazijn kan meer dan u denkt

Nadat we de huidige status van uw logistieke processen hebben vastgelegd, identificeren we het potentieel voor verbetering en evalueren we de implementatie ervan in de praktijk. In nauw overleg met u stellen wij een actieadvies op om de geanalyseerde processen en logistieke procedures te optimaliseren. Analyse en ontwerp worden op een begrijpelijke manier gedocumenteerd, de procesbeschrijving wordt uitgevoerd met behulp van gestandaardiseerde modelleringstalen.

Procesadvies

 • Vastleggen van de actuele stand van uw logistieke processen
 • Identificatie van het potentieel voor verbetering
 • Passende uitvoeringsmaatregelen afleiden
 • Conceptontwikkeling en procesmodellering
 • Facultatief: Behoeftencatalogus voor uw IT-systemen, projectuitvoering
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Potentiële analyse automatisering

.

Digitalisering voor het volgende niveau

Automatiseringsoplossingen kunnen een efficiënt antwoord zijn op de toenemende uitdagingen van de digitalisering en op de wereldwijde kosten- en concurrentiedruk. Maar niet elk automatiseringsniveau past bij elk bedrijf, niet elke technologie past bij elk toepassingsprofiel.

Ons intralogistiek advies identificeert het automatiseringspotentieel in uw bedrijf en controleert de technische en economische haalbaarheid van verschillende automatiseringsvarianten. De analyse brengt belemmeringen en noodzakelijke procesaanpassingen in kaart. U ontvangt een individueel automatiseringsconcept en functionele specificaties als basis voor de operationele implementatie.

Advies over automatisering

 • Bepaling van het automatiseringspotentieel
 • Onderzoek van de technische en economische haalbaarheid van verschillende automatiseringsvarianten
 • Automatiseringsconcept en specificaties voor uw automatiseringsproject
 • Facultatief: ontwikkeling van een business case, uitvoering van het project
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Inleiding van routine pull systemen

.

Grondsteen voor slanke productievoorziening

Het gebruik van een sleeptreinsysteem voor de interne materiaaltoevoer legt de basis voor een slanke productie. Het materiaal wordt geleverd en afgevoerd volgens de vraag, met hoge frequentie, betrouwbaar en met minimaal verkeer. Maar elke sleeptrein is een individuele oplossing.

Op basis van een as-is analyse van de materiaalstroom en de logistieke randvoorwaarden ontwikkelen wij uw individuele sleeptreinconcept. Wij bepalen de elementen van uw sleeptreinsysteem - van trekkers en wagens tot routes, timing en controle. Tot slot ontwerpen wij samen met u het ideale sleeptreinproces en tonen desgewenst ook mogelijke automatiseringsopties.

Tugger trein advies

 • Vastleggen van de feitelijke toestand
 • Mogelijke combinaties van route-elementen
 • Mogelijke toepassingen van sleeptreinen op locatie Concept van materiaalstroom met sleeptreinen
 • Facultatief: testen van automatiseringsniveaus, uitvoering van het project
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Vlootoptimalisatie

.

Het meeste uit uw vloot halen

Vlootoptimalisatie is erop gericht uw huidige vloot optimaal te benutten - ongeacht of u STILL-trucks, trucks van andere fabrikanten of gemengde vloten gebruikt. Wij adviseren over de best mogelijke combinatie van voertuigen en vlootgebruik. U krijgt een vlootconcept op maat dat rekening houdt met alle transportgoederen, processen en systemen.

Vlootadvies

 • Analyse ter plaatse van het vlootgebruik
 • Fabrikant-onafhankelijk advies
 • Actieplan en vlootconcept
 • Facultatief: uitvoering van het concept, testen van automatiseringsoplossingen, mogelijke analyse voor het gebruik van sleeptreinen
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Intralogistiek advies van STILL

Als expert in intralogistiek kan STILL terugkijken op 100 jaar ervaring in magazijntechnologie, logistiek in fabrieken en de productie van vorkheftrucks. Wij stellen alleen oplossingen voor waarvan wij overtuigd zijn dat ze uitvoerbaar zijn en in de toekomst zullen werken. Onze consultants kennen geen hokjesgeest en hebben jarenlange ervaring in intralogistieke optimalisatie. Wij vertrouwen op transparantie en vertrouwen en zetten projecten in volle vaart door.

Succesfactoren

Transparantie: Volledige transparantie: Onze klanten begrijpen in één oogopslag wat de consultant doet en welke aanpak is gekozen om het gezamenlijk gedefinieerde doel te bereiken.

Bekwaamheid: Decennialange ervaring: Onze consultants zijn branche-experts en kunnen klantprojecten optimaal uitvoeren met behulp van de volledige schat aan kennis van STILL.

Oplossingsgerichtheid: Veilige haalbaarheid: Wij zoeken altijd naar de beste oplossing, zowel qua moderniteit als qua haalbaarheid.

Individualiteit: Unieke resultaten: Onze consultants kijken vanuit uw perspectief om originele en efficiënte oplossingen te creëren.


Intralogistieke adviesprocedure

Onze weg naar uw oplossing

1. Gegevensverwerving.

Uitstekende analyses zijn meestal gebaseerd op een dataset van hoge kwaliteit.

Het succes van een project hangt dus in grote mate af van de kwaliteit van de beschikbare planningsgegevens. Daarom is het verzamelen van gegevens van het grootste belang. Wij controleren uw gegevens nauwgezet op volledigheid en consistentie en maken ze klaar voor latere analyse.

2. Analyse.

Om op basis van de verwerkte gegevens logistieke inzichten te krijgen als basis voor de planning, gebruiken we technieken als groeperen, sorteren, condenseren of filteren.

Met behulp van grafische methoden kunnen wij complexe processen visualiseren en bijvoorbeeld materiaal- en informatiestromen zichtbaar maken. Dit stelt ons in staat het potentieel voor verbetering bloot te leggen en logistieke vereisten voor verdere planning te definiëren. Onze adviesdiensten omvatten vlootanalyse, bedrijfsprocesmodellering en bedrijfsanalysemethoden voor het clusteren van magazijnartikelen.

3. Optimalisatie.

Voortdurende veranderingen op operationeel gebied kunnen een aanpassing van bestaande systemen en processen noodzakelijk maken.

Voortdurende veranderingen op operationeel gebied kunnen het noodzakelijk maken bestaande systemen en processen aan te passen.

4. Concept.

Ons doel is uw transport-, opslag- en verwerkingskosten tot een minimum te beperken.

Om de noodzakelijke verhoging van de efficiëntie van de logistieke systemen en materiaalstromen te bereiken, werken wij in nauw overleg met u verschillende use cases en oplossingsrichtingen uit. Vervolgens controleren wij alle varianten op hun economische efficiëntie en berekenen wij de voor- en nadelen. Daardoor krijgt u een optimaal en op maat gemaakt concept. Onze adviesdiensten omvatten de selectie van geschikte stellingsystemen, de ontwikkeling van magazijnlay-outs en de bepaling van de vereisten voor industriële trucks.


Intralogistiek advies in de praktijk

Verdere praktische voorbeelden

Intralogistiek adviesaanvraag

Wilt u het potentieel van uw intralogistiek ontdekken? Wij adviseren u ter zake. Neem gewoon contact met ons op en wij zorgen voor uw aanvraag.

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.