Kies een andere taal om inhoud voor uw locatie te zien:

Brandstofceltechnologie

Intralogistiek met waterstofaandrijving

Intralogistiek aandrijven met waterstof

De keuze tussen kosteneffectieve intralogistiek en een klimaatneutrale aanpak is al lang verleden tijd. Innovatieve energiesystemen, zoals brandstofceltechnologie, maken het mogelijk dat uw industriële trucks naadloos in meerploegendienst kunnen worden ingezet, zonder daarbij CO2 uitstoot te veroorzaken. Basis hiervoor is het gebruik van duurzaam geproduceerde, groene waterstof.

Fuel cell

De voordelen van fuel cell technologie

Toepassing

 • Bespaart tijd omdat de batterij niet hoeft te worden vervangen
 • Hoge beschikbaarheid van de truck door snelle vultijd van ca. 2-3 minuten
 • Continue energietoevoer zonder prestatieverlies
 • Binnen en buiten inzetbaar met inzettijden tot 8 uur

Infrastructuur

 • Ruimtebesparende en flexibele inzet van dispensers (brandstofpompen) langs de transportroutes
 • Geen opslag- of laadstations nodig
 • Geen ventilatiesystemen nodig
 • Waterstof kan zelf worden opgewekt met behulp van elektrolyse

Milieuvriendelijk

 • Geen uitstoot - enige 'afvalproducten' zijn water/stoom
 • Schone energiebron - ideaal voor hygiënekritische sectoren
 • Reductie van de carbon footprint
 • Geen gebruik van schaarse delfstoffen

Trucks met brandstofcellen

STILL biedt u de mogelijkheid om geselecteerde trucks af fabriek als 'fuel cell ready' versie te bestellen, vergelijkbaar met de 'Li-ion ready' optie. Bij deze optie wordt de truck ontworpen om plaats te bieden aan een specifieke brandstofcel en kan de fuel cell, indien gewenst, achteraf worden geïntegreerd.

Hoe meer waterstofaangedreven industriële trucks in gebruik zijn, hoe efficiënter het brandstofcelenergiesysteem. Daarom hebben wij 24 V, 48 V en 80 V brandstofcelsystemen beschikbaar voor ons assortiment orderverzamelaars, trekkers, hoogheffende pallettrucks, reachtrucks en vorkheftrucks.

In het algemeen is brandstofceltechnologie ideaal voor inzetsituaties met een hoog aantal bedrijfsuren of voor meerploegendiensten.

Brennstoffzellensysteme aus eigener Produktion

Componenten van de waterstofinfrastructuur

Bij de overstap naar een brandstofcelenergiesysteem is het belangrijk dat u beschikt over de juiste trucks en de nodige infrastructuur. Deze omvat in hoofdzaak:

 • Trucks met brandstofcellen
 • Waterstoftankstations (dispensers)
 • Waterstofopslagfaciliteiten
 • Een toevoer van waterstof, bijvoorbeeld via leveringen of eigen productie (elektrolyse)

Als uw intralogistieke partner levert STILL brandstofceltrucks en werken we samen met internationaal gerenommeerde partners om ervoor te zorgen dat er een complete energieoplossing (brandstofcellen en brandstofinfrastructuur) gerealiseerd wordt.

Wasserstoff als Energielösung testen

Flotte
Flotte
Flotte
Flotte

+32 3 360 62 00

Meer weten: Brandstofcel Technologie

Uw lokale contactpersoon zal uw vragen graag beantwoorden.

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Energiebronnen voor de intralogistieke toekomst

Waterstof als energiebron

Een kleine molecuul met een hoop energie. In de wereld van energiebronnen is waterstof de toekomst. Dankzij het gebruik van regeneratief geproduceerde elektriciteit kan het op klimaatneutrale wijze worden geproduceerd, en is het ideaal voor industriële toepassingen, warmte- en energieopwekking, en voor mobiliteit en intralogistiek. Waterstof is 14 keer lichter dan lucht, niet giftig, niet corrosief en niet radioactief. Waterstof is niet vatbaar voor zelfontbranding en brandt schoon met een kleurloze vlam. Kortom, waterstof zit boordevol energie en kan worden geproduceerd als een groenere, CO2-neutrale duurzame energiebron.

Brandstofcellen in de intralogistiek

Als we het hebben over brandstofcellen voor industriële trucks, bedoelen we 'batterijvervangingsmodules' (BVM's). Een BVM is een gesloten systeem en komt qua vorm, grootte en gewicht overeen met een specifiek batterijcompartiment. De BVM bevat alle componenten die nodig zijn om elektriciteit op te wekken, zoals de brandstofcellen, de waterstoftank, tankpoorten en een kleine lithium-ion accu.

Zodra de tank met waterstof is gevuld, wat slechts enkele tellen duurt, produceert de brandstofcel elektrische energie voor de beoogde toepassing, direct aan boord van de truck. Bij dit proces wordt zuivere waterdamp of water uitgestoten. De geïntegreerde lithium-ion accu fungeert als energiebuffer en voorziet de truck van een constante energiestroom. Overtollige of teruggewonnen energie wordt tijdelijk opgeslagen, zodat de truck pieken in het elektriciteitsverbruik, bijvoorbeeld bij het heffen van een lading, gemakkelijk kan opvangen.


Fuel cell technologie in actie

Carrefour

Al in 2018 introduceerde de Franse supermarktketen Carrefour een waterstofaangedreven vloot van 137 trucks met STILL magazijntechnologie in haar nieuwe logisitiek centrum in Vendin-Le-Vieil in Noord-Frankrijk. Met het uit twee fasen bestaande HyLIFT-EUROPE-project, dat werd gefinancierd door de EU, zetten de partners een mijlpaal voor het gebruik van waterstof als alternatieve energiebron en tonen ze aan dat deze technologie betrouwbaar is in zware dagelijkse logistieke operaties.

Corstyrène

Eind 2021 wordt het allereerste groene waterstoftankstation op het eiland Corsica geopend, op de productielocatie van het in thermische isolatie gespecialiseerde Corstyrène in Aléria. De elektrolyse die wordt gebruikt om de benodigde waterstof te produceren, zal worden gevoed met maximaal 99 kWc afkomstig van zonnepanelen die op de parkeerplaats van de fabriek zijn geïnstalleerd. In de eerste fase zal dit genoeg energie opleveren om zeven STILL RX 20 vorkheftrucks met brandstofcellen te vullen.


FAQ's over brandstofceltechnologie

Welke rol speelt waterstof in de intralogistiek?

Om de "Green EU" doelstelling te halen, moeten we "groene waterstof" produceren en gebruiken. Hier verwijst "groen" naar de manier waarop de waterstof wordt geproduceerd, en niet naar de eigenlijke kleur ervan. Groene waterstof wordt opgewekt met behulp van duurzame, hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie.
Dit verschilt van "grijze waterstof" die nog steeds gangbaar is. Grijze waterstof wordt meestal geproduceerd door aardgas met behulp van warmte om te zetten in waterstof en CO2. De CO2 komt vervolgens ongebruikt in de atmosfeer terecht en versterkt daardoor het wereldwijde broeikaseffect. Bij de productie van een ton waterstof komt ongeveer 10 ton CO2
vrij. Blauwe waterstof is als grijze waterstof, maar de CO2 wordt geïsoleerd en opgeslagen in een proces dat CCS (carbon capture and storage) wordt genoemd. De CO2 die bij de waterstofproductie vrijkomt, komt dus niet in de atmosfeer terecht, zodat de waterstofproductie per saldo als CO2-neutraal kan worden beschouwd.
Turquoise waterstof is waterstof die is geproduceerd via de thermische ontleding van methaan (methaanpyrolyse). In plaats van CO2 komt bij dit proces vaste koolstof vrij.

Waarom zijn er verschillende "kleuren" waterstof?

Om de "Green EU" doelstelling te halen, moeten we "groene waterstof" produceren en gebruiken. Hier verwijst "groen" naar de manier waarop de waterstof wordt geproduceerd, en niet naar de eigenlijke kleur ervan. Groene waterstof wordt opgewekt met behulp van duurzame, hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie.
Dit verschilt van "grijze waterstof" die nog steeds gangbaar is. Grijze waterstof wordt meestal geproduceerd door aardgas met behulp van warmte om te zetten in waterstof en CO2. De CO2 komt vervolgens ongebruikt in de atmosfeer terecht en versterkt daardoor het wereldwijde broeikaseffect. Bij de productie van een ton waterstof komt ongeveer 10 ton CO2
vrij. Blauwe waterstof is als grijze waterstof, maar de CO2 wordt geïsoleerd en opgeslagen in een proces dat CCS (carbon capture and storage) wordt genoemd. De CO2 die bij de waterstofproductie vrijkomt, komt dus niet in de atmosfeer terecht, zodat de waterstofproductie per saldo als CO2-neutraal kan worden beschouwd.
Turquoise waterstof is waterstof die is geproduceerd via de thermische ontleding van methaan (methaanpyrolyse). In plaats van CO2 komt bij dit proces vaste koolstof vrij.

Wat gebeurt er in een brandstofcel?

In een brandstofcel wordt de aanwezige waterstof gemengd met zuurstof uit de lucht om het om te zetten in water. Deze chemische reactie produceert elektrische energie, die vervolgens de truck aandrijft.

Wat is een fuel cell in de intralogistiek?

Als we het hebben over brandstofcellen voor industriële trucks, bedoelen we 'batterijvervangingsmodules' (BVM's). Een BVM is een gesloten systeem en komt qua vorm, grootte en gewicht overeen met een specifiek batterijcompartiment. De BVM bevat alle componenten die nodig zijn om elektriciteit op te wekken, zoals de brandstofcellen, de waterstoftank, tankpoorten en een kleine lithium-ion accu.

Zodra de tank met waterstof is gevuld, wat slechts enkele tellen duurt, produceert de brandstofcel elektrische energie voor de beoogde toepassing, direct aan boord van de truck. Bij dit proces wordt zuivere waterdamp of water uitgestoten. De geïntegreerde lithium-ion accu fungeert als energiebuffer en voorziet de truck van een constante energiestroom. Overtollige of teruggewonnen energie wordt tijdelijk opgeslagen, zodat de truck pieken in het elektriciteitsverbruik, bijvoorbeeld bij het heffen van een lading, gemakkelijk kan opvangen.

Hoe lang kan ik rijden met een volle tank?

Brandstofcellen voor intralogistieke toepassingen zijn zo ontworpen dat de truck tot één shift kan blijven rijden. De werkelijke duur is echter afhankelijk van de individuele toepassing bij de klant. Het grootste voordeel van een brandstofcelsysteem is de sterk gereduceerde tanktijd van 2-3 minuten.

Kunnen mijn bestaande STILL trucks worden omgebouwd voor brandstofcellen?

Nee. STILL biedt momenteel alleen de optie 'fuel cell ready' aan voor nieuwe trucks af fabriek. Het is niet mogelijk om bestaande trucks achteraf uit te rusten met brandstofceltechnologie.

Wat wordt bedoeld met 'brandstofcelinfrastructuur'?

De waterstof die nodig is, is vergelijkbaar met de dieselbrandstof die wordt gebruikt in verbrandingsvorkheftrucks. Waterstof verschilt echter wat betreft de wijze waarop het wordt opgewekt, vervoerd en opgeslagen, en ook wat betreft de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen. De infrastructuur kan variëren, afhankelijk van de vraag of de waterstof ter plaatse via elektrolyse wordt geproduceerd, dan wel per vrachtwagen wordt geleverd. Mogelijke onderdelen zijn:

 • Waterstoftrailer, indien externe leverancier wordt gebruikt voor H2
 • Waterstofelektrolyser, indien H2 intern wordt geproduceerd, bijv. met behulp van windenergie of zonnepanelen
 • Hogedrukcompressor
 • Hogedruk tijdelijk reservoir
 • Pijpleidingsysteem
 • Dispenser (vulpomp voor H2 tanken)
Welke juridische overwegingen komen kijken bij het gebruik van brandstofceltechnologie?

Er zijn verschillende nationale en/of regionale wetten/voorschriften waarmee rekening moet worden gehouden bij de exploitatie, het tanken en de opslag van brandstofcellen of met brandstofcellen aangedreven trucks in relatie tot een waterstofinfrastructuur. Afhankelijk van de locatie moeten bij het plannen en opzetten van een brandstofcelsysteem de plaatselijke autoriteiten, de brandweer en de verzekeringsmaatschappijen worden betrokken. Voor de aanleg van de waterstofinfrastructuur zijn er gespecialiseerde planners en bouwkundigen die advies kunnen geven.

Hoe wordt het gebruik van brandstofceltechnologie gefinancierd?

Es gibt unterschiedliche Institutionen die Fördergelder bereitstellen, u.a.:

Hoe krijg ik financiering voor brandstofcellen?

De subsidieregelingen zijn beperkt in looptijd en gebonden aan vaste budgetten. In het algemeen moet u uw belangstelling kenbaar maken door een financieringsaanvraag in te dienen, waarbij u concurreert met andere aanvragers. De nadruk ligt hierbij op het volume bespaarde CO2. Hoe hoger de potentiële besparing, hoe groter de kans dat uw subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.

Hoeveel geld is er beschikbaar voor brandstofceltechnologie?

Het verschilt per financieringsregeling.
De aangeboden subsidie van NOW GmbH bedroeg in 2020 bijvoorbeeld 5 miljoen euro. Industriële trucks met waterstofaandrijving kwamen in aanmerking voor 40% van de extra investeringskosten ten opzichte van "normale" trucks.
Voor 2021 is het NIP van plan zijn derde oproep tot het indienen van financieringsaanvragen te publiceren, waarbij het financieringsquotum opnieuw op 40% van de extra investeringskosten is vastgesteld. Naast industriële trucks is ook opnieuw financiering beschikbaar voor de noodzakelijke waterstofinfrastructuur. Een overzicht van de huidige beschikbare subsidieaanbiedingen vindt u hier: Sponsoraanbiedingen - NOW GmbH.

Voorbeeldberekening van het sponsorbedrag:

Kosten voor vorkheftruck (batterij)€ 30,000
Kosten voor vorkheftruck (fuel cell)€ 55,000
Extra investeringskosten (batterij vs fuel cell)€ 25,000
Financieringsquota volgens NIP40%
Financiering per vorkheftruck€ 10,000

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?

Advies over aandrijfsystemen van de STILL energie-experten
Profiteer van onze expertise voor duurzame intralogistiek. Wij helpen u graag bij de keuze van het energiesysteem van uw toekomst.

Contact

Neem contact met ons op!

+32 3 360 62 00

Meer weten: Brandstofcel Technologie

Uw lokale contactpersoon zal uw vragen graag beantwoorden.

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Misschien heeft u ook interesse in

Brandstofceltechnologie

Intralogistiek met waterstofaandrijving

Intralogistiek aandrijven met waterstof

De keuze tussen kosteneffectieve intralogistiek en een klimaatneutrale aanpak is al lang verleden tijd. Innovatieve energiesystemen, zoals brandstofceltechnologie, maken het mogelijk dat uw industriële trucks naadloos in meerploegendienst kunnen worden ingezet, zonder daarbij CO2 uitstoot te veroorzaken. Basis hiervoor is het gebruik van duurzaam geproduceerde, groene waterstof.

Fuel cell

De voordelen van fuel cell technologie

Toepassing

 • Bespaart tijd omdat de batterij niet hoeft te worden vervangen
 • Hoge beschikbaarheid van de truck door snelle vultijd van ca. 2-3 minuten
 • Continue energietoevoer zonder prestatieverlies
 • Binnen en buiten inzetbaar met inzettijden tot 8 uur

Infrastructuur

 • Ruimtebesparende en flexibele inzet van dispensers (brandstofpompen) langs de transportroutes
 • Geen opslag- of laadstations nodig
 • Geen ventilatiesystemen nodig
 • Waterstof kan zelf worden opgewekt met behulp van elektrolyse

Milieuvriendelijk

 • Geen uitstoot - enige 'afvalproducten' zijn water/stoom
 • Schone energiebron - ideaal voor hygiënekritische sectoren
 • Reductie van de carbon footprint
 • Geen gebruik van schaarse delfstoffen

Webinar opname

Het volledige webinar


Fuel cell technologie

Trucks met brandstofcellen

STILL biedt u de mogelijkheid om geselecteerde trucks af fabriek als 'fuel cell ready' versie te bestellen, vergelijkbaar met de 'Li-ion ready' optie. Bij deze optie wordt de truck ontworpen om plaats te bieden aan een specifieke brandstofcel en kan de fuel cell, indien gewenst, achteraf worden geïntegreerd.

Hoe meer waterstofaangedreven industriële trucks in gebruik zijn, hoe efficiënter het brandstofcelenergiesysteem. Daarom hebben wij 24 V, 48 V en 80 V brandstofcelsystemen beschikbaar voor ons assortiment orderverzamelaars, trekkers, hoogheffende pallettrucks, reachtrucks en vorkheftrucks.

In het algemeen is brandstofceltechnologie ideaal voor inzetsituaties met een hoog aantal bedrijfsuren of voor meerploegendiensten.

Componenten van de waterstofinfrastructuur

Bij de overstap naar een brandstofcelenergiesysteem is het belangrijk dat u beschikt over de juiste trucks en de nodige infrastructuur. Deze omvat in hoofdzaak:

 • Trucks met brandstofcellen
 • Waterstoftankstations (dispensers)
 • Waterstofopslagfaciliteiten
 • Een toevoer van waterstof, bijvoorbeeld via leveringen of eigen productie (elektrolyse)

Als uw intralogistieke partner levert STILL brandstofceltrucks en werken we samen met internationaal gerenommeerde partners om ervoor te zorgen dat er een complete energieoplossing (brandstofcellen en brandstofinfrastructuur) gerealiseerd wordt.


Energiebronnen voor de intralogistieke toekomst

Waterstof als energiebron

Een kleine molecuul met een hoop energie. In de wereld van energiebronnen is waterstof de toekomst. Dankzij het gebruik van regeneratief geproduceerde elektriciteit kan het op klimaatneutrale wijze worden geproduceerd, en is het ideaal voor industriële toepassingen, warmte- en energieopwekking, en voor mobiliteit en intralogistiek. Waterstof is 14 keer lichter dan lucht, niet giftig, niet corrosief en niet radioactief. Waterstof is niet vatbaar voor zelfontbranding en brandt schoon met een kleurloze vlam. Kortom, waterstof zit boordevol energie en kan worden geproduceerd als een groenere, CO2-neutrale duurzame energiebron.

Brandstofcellen in de intralogistiek

Als we het hebben over brandstofcellen voor industriële trucks, bedoelen we 'batterijvervangingsmodules' (BVM's). Een BVM is een gesloten systeem en komt qua vorm, grootte en gewicht overeen met een specifiek batterijcompartiment. De BVM bevat alle componenten die nodig zijn om elektriciteit op te wekken, zoals de brandstofcellen, de waterstoftank, tankpoorten en een kleine lithium-ion accu.

Zodra de tank met waterstof is gevuld, wat slechts enkele tellen duurt, produceert de brandstofcel elektrische energie voor de beoogde toepassing, direct aan boord van de truck. Bij dit proces wordt zuivere waterdamp of water uitgestoten. De geïntegreerde lithium-ion accu fungeert als energiebuffer en voorziet de truck van een constante energiestroom. Overtollige of teruggewonnen energie wordt tijdelijk opgeslagen, zodat de truck pieken in het elektriciteitsverbruik, bijvoorbeeld bij het heffen van een lading, gemakkelijk kan opvangen.


Fuel cell technologie in actie

Carrefour

Al in 2018 introduceerde de Franse supermarktketen Carrefour een waterstofaangedreven vloot van 137 trucks met STILL magazijntechnologie in haar nieuwe logisitiek centrum in Vendin-Le-Vieil in Noord-Frankrijk. Met het uit twee fasen bestaande HyLIFT-EUROPE-project, dat werd gefinancierd door de EU, zetten de partners een mijlpaal voor het gebruik van waterstof als alternatieve energiebron en tonen ze aan dat deze technologie betrouwbaar is in zware dagelijkse logistieke operaties.

Corstyrène

Eind 2021 wordt het allereerste groene waterstoftankstation op het eiland Corsica geopend, op de productielocatie van het in thermische isolatie gespecialiseerde Corstyrène in Aléria. De elektrolyse die wordt gebruikt om de benodigde waterstof te produceren, zal worden gevoed met maximaal 99 kWc afkomstig van zonnepanelen die op de parkeerplaats van de fabriek zijn geïnstalleerd. In de eerste fase zal dit genoeg energie opleveren om zeven STILL RX 20 vorkheftrucks met brandstofcellen te vullen.


FAQ's over brandstofceltechnologie

Welke rol speelt waterstof in de intralogistiek?

Om de "Green EU" doelstelling te halen, moeten we "groene waterstof" produceren en gebruiken. Hier verwijst "groen" naar de manier waarop de waterstof wordt geproduceerd, en niet naar de eigenlijke kleur ervan. Groene waterstof wordt opgewekt met behulp van duurzame, hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie.
Dit verschilt van "grijze waterstof" die nog steeds gangbaar is. Grijze waterstof wordt meestal geproduceerd door aardgas met behulp van warmte om te zetten in waterstof en CO2. De CO2 komt vervolgens ongebruikt in de atmosfeer terecht en versterkt daardoor het wereldwijde broeikaseffect. Bij de productie van een ton waterstof komt ongeveer 10 ton CO2
vrij. Blauwe waterstof is als grijze waterstof, maar de CO2 wordt geïsoleerd en opgeslagen in een proces dat CCS (carbon capture and storage) wordt genoemd. De CO2 die bij de waterstofproductie vrijkomt, komt dus niet in de atmosfeer terecht, zodat de waterstofproductie per saldo als CO2-neutraal kan worden beschouwd.
Turquoise waterstof is waterstof die is geproduceerd via de thermische ontleding van methaan (methaanpyrolyse). In plaats van CO2 komt bij dit proces vaste koolstof vrij.

Waarom zijn er verschillende "kleuren" waterstof?

Om de "Green EU" doelstelling te halen, moeten we "groene waterstof" produceren en gebruiken. Hier verwijst "groen" naar de manier waarop de waterstof wordt geproduceerd, en niet naar de eigenlijke kleur ervan. Groene waterstof wordt opgewekt met behulp van duurzame, hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie.
Dit verschilt van "grijze waterstof" die nog steeds gangbaar is. Grijze waterstof wordt meestal geproduceerd door aardgas met behulp van warmte om te zetten in waterstof en CO2. De CO2 komt vervolgens ongebruikt in de atmosfeer terecht en versterkt daardoor het wereldwijde broeikaseffect. Bij de productie van een ton waterstof komt ongeveer 10 ton CO2
vrij. Blauwe waterstof is als grijze waterstof, maar de CO2 wordt geïsoleerd en opgeslagen in een proces dat CCS (carbon capture and storage) wordt genoemd. De CO2 die bij de waterstofproductie vrijkomt, komt dus niet in de atmosfeer terecht, zodat de waterstofproductie per saldo als CO2-neutraal kan worden beschouwd.
Turquoise waterstof is waterstof die is geproduceerd via de thermische ontleding van methaan (methaanpyrolyse). In plaats van CO2 komt bij dit proces vaste koolstof vrij.

Wat gebeurt er in een brandstofcel?

In een brandstofcel wordt de aanwezige waterstof gemengd met zuurstof uit de lucht om het om te zetten in water. Deze chemische reactie produceert elektrische energie, die vervolgens de truck aandrijft.

Wat is een fuel cell in de intralogistiek?

Als we het hebben over brandstofcellen voor industriële trucks, bedoelen we 'batterijvervangingsmodules' (BVM's). Een BVM is een gesloten systeem en komt qua vorm, grootte en gewicht overeen met een specifiek batterijcompartiment. De BVM bevat alle componenten die nodig zijn om elektriciteit op te wekken, zoals de brandstofcellen, de waterstoftank, tankpoorten en een kleine lithium-ion accu.

Zodra de tank met waterstof is gevuld, wat slechts enkele tellen duurt, produceert de brandstofcel elektrische energie voor de beoogde toepassing, direct aan boord van de truck. Bij dit proces wordt zuivere waterdamp of water uitgestoten. De geïntegreerde lithium-ion accu fungeert als energiebuffer en voorziet de truck van een constante energiestroom. Overtollige of teruggewonnen energie wordt tijdelijk opgeslagen, zodat de truck pieken in het elektriciteitsverbruik, bijvoorbeeld bij het heffen van een lading, gemakkelijk kan opvangen.

Hoe lang kan ik rijden met een volle tank?

Brandstofcellen voor intralogistieke toepassingen zijn zo ontworpen dat de truck tot één shift kan blijven rijden. De werkelijke duur is echter afhankelijk van de individuele toepassing bij de klant. Het grootste voordeel van een brandstofcelsysteem is de sterk gereduceerde tanktijd van 2-3 minuten.

Kunnen mijn bestaande STILL trucks worden omgebouwd voor brandstofcellen?

Nee. STILL biedt momenteel alleen de optie 'fuel cell ready' aan voor nieuwe trucks af fabriek. Het is niet mogelijk om bestaande trucks achteraf uit te rusten met brandstofceltechnologie.

Wat wordt bedoeld met 'brandstofcelinfrastructuur'?

De waterstof die nodig is, is vergelijkbaar met de dieselbrandstof die wordt gebruikt in verbrandingsvorkheftrucks. Waterstof verschilt echter wat betreft de wijze waarop het wordt opgewekt, vervoerd en opgeslagen, en ook wat betreft de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen. De infrastructuur kan variëren, afhankelijk van de vraag of de waterstof ter plaatse via elektrolyse wordt geproduceerd, dan wel per vrachtwagen wordt geleverd. Mogelijke onderdelen zijn:

 • Waterstoftrailer, indien externe leverancier wordt gebruikt voor H2
 • Waterstofelektrolyser, indien H2 intern wordt geproduceerd, bijv. met behulp van windenergie of zonnepanelen
 • Hogedrukcompressor
 • Hogedruk tijdelijk reservoir
 • Pijpleidingsysteem
 • Dispenser (vulpomp voor H2 tanken)
Welke juridische overwegingen komen kijken bij het gebruik van brandstofceltechnologie?

Er zijn verschillende nationale en/of regionale wetten/voorschriften waarmee rekening moet worden gehouden bij de exploitatie, het tanken en de opslag van brandstofcellen of met brandstofcellen aangedreven trucks in relatie tot een waterstofinfrastructuur. Afhankelijk van de locatie moeten bij het plannen en opzetten van een brandstofcelsysteem de plaatselijke autoriteiten, de brandweer en de verzekeringsmaatschappijen worden betrokken. Voor de aanleg van de waterstofinfrastructuur zijn er gespecialiseerde planners en bouwkundigen die advies kunnen geven.

Hoe wordt het gebruik van brandstofceltechnologie gefinancierd?

Es gibt unterschiedliche Institutionen die Fördergelder bereitstellen, u.a.:

Hoe krijg ik financiering voor brandstofcellen?

De subsidieregelingen zijn beperkt in looptijd en gebonden aan vaste budgetten. In het algemeen moet u uw belangstelling kenbaar maken door een financieringsaanvraag in te dienen, waarbij u concurreert met andere aanvragers. De nadruk ligt hierbij op het volume bespaarde CO2. Hoe hoger de potentiële besparing, hoe groter de kans dat uw subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.

Hoeveel geld is er beschikbaar voor brandstofceltechnologie?

Het verschilt per financieringsregeling.
De aangeboden subsidie van NOW GmbH bedroeg in 2020 bijvoorbeeld 5 miljoen euro. Industriële trucks met waterstofaandrijving kwamen in aanmerking voor 40% van de extra investeringskosten ten opzichte van "normale" trucks.
Voor 2021 is het NIP van plan zijn derde oproep tot het indienen van financieringsaanvragen te publiceren, waarbij het financieringsquotum opnieuw op 40% van de extra investeringskosten is vastgesteld. Naast industriële trucks is ook opnieuw financiering beschikbaar voor de noodzakelijke waterstofinfrastructuur. Een overzicht van de huidige beschikbare subsidieaanbiedingen vindt u hier: Sponsoraanbiedingen - NOW GmbH.

Voorbeeldberekening van het sponsorbedrag:

Kosten voor vorkheftruck (batterij)€ 30,000
Kosten voor vorkheftruck (fuel cell)€ 55,000
Extra investeringskosten (batterij vs fuel cell)€ 25,000
Financieringsquota volgens NIP40%
Financiering per vorkheftruck€ 10,000

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?

Advies over aandrijfsystemen van de STILL energie-experten
Profiteer van onze expertise voor duurzame intralogistiek. Wij helpen u graag bij de keuze van het energiesysteem van uw toekomst.

Contact

Neem contact met ons op!

+32 3 360 62 00

Meer weten: Brandstofcel Technologie

Uw lokale contactpersoon zal uw vragen graag beantwoorden.

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Misschien heeft u ook interesse in