Kies een andere taal om inhoud voor uw locatie te zien:

Impressum

Adresgegevens

STILL
Vosveld 9
2110 Wijnegem

Telefon: 03 360 62 00
Telefax: 03 326 21 42

Algemeen Directeur
Jean-Paul Dubois

BE 0418 911 326
H.R.A.: 215.678

Kennisgeving overeenkomstig de verordening voor onlinebeslechting van consumentengeschillen:

Overeenkomstig toepasselijke wetgeving is STILL verplicht gebruikers te wijzen op het bestaan van het Europese platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen, dat kan worden gebruikt om buiten de rechtbank om geschillen op lossen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van dit platform. U vindt het Europese platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen op: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Niettemin wijzen wij u erop dat STILL niet bereid, noch verplicht is om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten deel te nemen. Onze gebruikers staan echter de volgende mogelijkheden ter beschikking om contact op te nemen: telefonisch op +49 (1804) 7 84 55 33 of via het contactformulier.

STILL BE | Gebruiksvoorwaarden

Copyright

De internetpagina's van STILL GmbH bevatten inhoud met onder meer afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, video's, films, audiobestanden en tekst. Deze zijn eigendom van STILL GmbH, Berzeliusstraße 10, D-22113 Hamburg en vallen onder de bescherming van de bepalingen van het auteursrecht, de merkenwetgeving, het modelrecht en de persoonlijkheidsrechten overeenkomstig Duits en internationaal recht.

STILL GmbH staat het zonder toestemming bekijken en downloaden van alle inhoud van zijn websites uitsluitend toe voor particulier gebruik en voor overige, niet-commerciële doeleinden, mits geen inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht. Reproductie ten behoeve van verkoop of overig commercieel gebruik is niet toegestaan.

Downloaden

Gebruikers mogen ter beschikking gestelde inhoud of programma's downloaden op voorwaarde dat alleen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, onrechtmatige schending van primaire eisen, opzettelijke of grove nalatigheid in de naleving van overige eisen en in geval van lichamelijk letsel door schuld.

Garantie

De informatie op onze website wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. STILL staat echter niet garant voor de volledigheid, juistheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie. Het gebruik van de inhoud die op de website ter beschikking is gesteld, geschiedt op eigen risico van de gebruiker. STILL is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade voor de gebruiker, met name van gegevens, hardware of software.

Handelsmerken

Alle op de website van STILL gebruikte handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken van STILL. Het is derden niet toegestaan onze handelsmerken en logo's te gebruiken.
STILL is een divisie van KION Intralogistic Solutions Benelux N.V.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe verwijzingen en links

De websites van STILL bevatten koppelingen naar websites van derden ('externe links'). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitanten. De inhoud van externe links is door STILL bij de eerste koppeling gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment was er geen sprake van wetsovertredingen. STILL heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte websites. De plaatsing van externe links betekent niet dat STILL de inhoud waarnaar de link verwijst, in eigendom heeft. Van STILL kan niet redelijkerwijs worden verwacht dat zij voortdurende controle uitoefent op externe links zonder dat er sprake is van concrete informatie met betrekking tot overtredingen. Mocht echter bekend worden dat externe links in strijd zijn met de wet, worden deze onmiddellijk verwijderd.

Laatst bijgewerkt: November 2020

Lees ook ons privacybeleid