Kies een andere taal om inhoud voor uw locatie te zien:
01.02.2024

Efficiënt, krachtig en nu ook circulair

STILL gaat lithium-ion batterijen recyclen

Hendrik-Ido-Ambacht, februari 2024 – STILL sluit de recyclingkringloop voor lithium-ion batterijen en laat haar accu’s aan het einde van hun levenscyclus recyclen in de Europese fabriek van Li-Cycle. Het innovatieve recyclingproces van de strategisch partner maakt een terugwinningspercentage mogelijk tot 95 procent. Belangrijke accu-onderdelen worden teruggewonnen en hergebruikt voor de productie van nieuwe accucellen. Zo biedt STILL nu al een vooruitstrevend antwoord op de vraag hoe in de toekomst moet worden omgegaan met lithium-ion batterijen aan het einde van hun levensduur.

De populariteit van lithium-ion trucks groeit. Lithium-ion batterijen zijn, samen met brandstofcelsystemen, een van de belangrijkste energiebronnen voor de intralogistiek van de toekomst. En een van de pijlers van de energietransitie. Om dit succesvol te laten verlopen, is een rendabele en milieuvriendelijke oplossing nodig voor het recyclen van lithium-ion batterijen aan het einde van hun levenscyclus. De technologie is nog relatief jong en de verwachte levensduur van de batterijen is lang. Daardoor is de hoeveelheid te recyclen lithium-ion batterijen nog laag. Maar de vraag naar hun verantwoorde recycling speelt voor veel bedrijven nu al een belangrijke rol.

Als een van de eerste intralogistieke leveranciers geeft STILL antwoord op die vraag. In samenwerking met de Canadese recyclingspecialist Li-Cycle start STILL met het milieuvriendelijk recyclen van haar lithium-ion batterijen. Li-Cycle is een toonaangevende specialist in het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit lithium-ion batterijen en opende in augustus 2023 zijn eerste Europese vestiging in Magdeburg, Duitsland.

De volumes zijn vooralsnog beheersbaar - STILL leverde tot nu toe ongeveer 150 lithium-ion batterijen aan de Li-Cycle-fabriek. Het perspectief is echter cruciaal, legt Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service STILL EMEA, uit: “Het is altijd ons doel om batterijen zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Met deze samenwerking hebben we nu al een betrouwbare oplossing voor de verantwoorde recycling van al onze lithium-ion batterijen, die tegen 2030 het einde van hun levensduur zullen bereiken.” Met het succesvol sluiten van de recyclingkringloop waarborgt STILL de duurzaamheid en circulariteit van toch al efficiënte, krachtige en emissievrije lithium-ion-technologie, en effent de leverancier het pad naar duurzame, succesvolle logistiek voor haar klanten.

Minimale inspanning en maximale veiligheid voor klanten

Zodra een lithium-ion batterij het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt, biedt STILL haar klanten veilig transport naar de Li-Cycle fabriek, waar de batterij volgens de strengste milieunormen wordt gerecycled. Hiervoor maakt STILL gebruik van gecertificeerde transportcontainers die garanderen dat batterijen, in welke staat dan ook, veilig en conform de wet naar de recyclingfabriek worden gebracht. Voor de klant betekent dit maximale veiligheid en duurzaamheid met minimale inspanningen. “We nemen verantwoordelijkheid voor de hele levenscyclus van de batterijen die in onze trucks worden gebruikt”, zegt Heydenreich. “Door in Europa geproduceerde batterijen te gebruiken, ze tijdens hun levenscyclus te reconditioneren en ze uiteindelijk te laten recyclen met een terugwinningspercentage tot 95 procent, voldoen we nu al aan de toekomstige ‘Green Deal’ eisen van de EU.”

Samenwerking waarborgt milieuvriendelijke batterijrecycling

Met een uniek, buitengewoon milieuvriendelijk en efficiënt proces wordt het overgrote deel van de waardevolle batterijcomponenten teruggewonnen en opnieuw in de productieketen gebracht. In een eerste stap worden waardevolle metalen zoals koper, aluminium en staal gescheiden van de kunststoffen in de batterij. Andere waardevolle materialen, zoals lithiumcarbonaat, kobaltsulfaat of nikkelsulfaat worden vervolgens teruggewonnen uit de resterende ‘zwarte massa’ en gebruikt voor de productie van nieuwe batterijcellen. De duurzame verwerkingstechnologie van Li-Cycle wordt gekenmerkt door een hoge veiligheid, minimale stortresten en lage emissies en lozingen van afvalwater.

Grondstoffen terugwinnen en in Europese kringloop houden

Voor de KION Group, waartoe STILL behoort, is het duurzame recyclingproces een belangrijk criterium in de keuze voor Li-Cycle. Ook de schaalbaarheid van het proces en de terugwinning van waardevolle grondstoffen en zeldzame metalen voor hergebruik in Europa speelden een rol. “De samenwerking met Li-Cycle garandeert niet alleen een veilige recycling van onze lithium-ion batterijen, maar waarborgt ook de levering aan onze batterijcelproductie en onze leveranciers in Europa”, legt Heydenreich uit. STILL draagt zo op lange termijn bij aan de versterking en uitbreiding van de Europese markt voor lithium-ion batterijen. Zeker gezien de sleutelrol die lithium-ion technologie speelt in de intralogistiek van de toekomst, is dit een baanbrekende investering voor een succesvolle energietransitie in Europa.